Teacher of the Month

October 5, 2020

Each month staff votes for Teacher of the Month. Congrats to each chosen teacher!

 

 

 

August: Duncan McKinley, Special Education                                              September: Bri DeWitt, High School English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October:                                       November: